ONZE PRODUCTEN

Nuo

De NUO is een slim stopcontact dat mee helpt je energiekosten te be- perken. Het NUO stopcontact laat u toe om het stroomverbruik van het aangesloten apparaat op de voet te volgen. De NUO wordt draadloos via het Jullix netwerk verbonden met het zelfsturende Home Energy Ma- nagement System JULLIX.

Het JULLIX Home Energy Management System logt de verbruiksinfor- matie in op het platform. Wanneer het capaciteitstarief overschreden
zal worden zal de JULLIX het NUO stopcontact uitschakelen zodat het capaciteitstarief niet wordt overschreden t.g.v. het aangesloten apparaat. Zodra er opnieuw voldoende energie is, zal het NUO stopcontact terug ingeschakeld worden.